سفارش در ابعاد و اندازه دلخواه به صورت تک و عمده با امکان پرداخت اقساطی
شگی فلوکاتی مشکی-فرش بهراد
فلوکاتی مشکی
شگی فلوکاتی شکلاتی-فرش بهراد
فلوکاتی شکلاتی
شگی فلوکاتی سبز-فرش بهراد
فلوکاتی سبز
شگی فلوکاتی بنفش یاسی-فرش بهراد
فلوکاتی یاسی
شگی فلوکاتی کرم-فرش بهراد
فلوکاتی کرم
شگی فلوکاتی سرمه ای-قرش بهراد
فلوکاتی سرمه ای
شگی فلوکاتی طوسی موشی-فرش بهراد
فلوکاتی طوسی موشی
شگی فلوکاتی ذغالی-فرش بهراد
فلوکاتی ذغالی
شگی فلوکاتی صورتی-فرش بهراد
فلوکاتی صورتی
شگی فلوکاتی نسکافه ای-فرش بهراد
فلوکاتی نسکافه‌ای
شگی فلوکاتی دودی-فزش بهراد
فلوکاتی دودی
شگی فلوکاتی کرم چرک-فرش بهراد
فلوکاتی کرم چرک
فلوکاتی نقره ای آبی-فرش بهراد
فلوکاتی نقرآبی
شگی فلوکاتی نقره ای روشن-فرش بهراد
فلوکاتی نقره‌ای روشن
شگی فلوکاتی آبی اطلسی-فرش بهراد
فلوکاتی آبی اطلسی
شگی فلوکاتی طلایی-فرش بهراد
فلوکاتی طلایی
شگی فلوکاتی مرجانی-فرش بهراد
فلوکاتی مرجانی
شگی فلوکاتی قهوه ای - فرش بهراد
فلوکاتی قهوه‌ای
شگی استالون نقره ای روشن-فرش بهراد
استالون نقره‌ای روشن
شگی استالون نسکافه ای-فرش بهراد
استالون نسکافه‌ای
شگی میکرو -فرش بهراد
استالون فیروزه‌ای
استالون زیتونی-فرش بهراد
استالون زیتونی
شگی میکرو گلبهی-فرش بهراد
استالون گلبهی
استالون صدری-فرش بهراد
استالون صدری
شگی میکرو طلایی-فرش بهراد
استالون طلایی
استالون مسی-فرش بهراد
استالون مسی
شگی میکرو بژ- فرش بهراد
استالون بژ
شگی میکرو آجری-فرش بهراد
استالون آجری